logo-mini

Blog

  Tag Archives for סלפי עירום

כשסלפי עירום דולף לרשת

דומה שלא עובר שבוע ללא "פרשיה" תורנית של דליפת תמונות עירום של אדם פרטי או מוכר לרשת. חלק מהפרשיות מכות גלים בכל העולם וחלקן מהדהדות בביצה המקומית בישראל, כמו דליפת התמונות של ענת הראל וכמו הפצת התמונות שנמצאו במכשיר הטלפון שנגנב משרון פרי. חלקם של המקרים הללו מתרחש עקב פריצות (וירטואליות או פיזיות) וחלק אחר כתוצאה מטעות […]

Read More

איך לצלם סלפי עירום בטוח ולהמנע מחשיפה לא רצויה

כללי זהירות בצילום סלפי עירום – איך לצלם תמונות בטוחות שלא יסבכו אתכם אם ידלפו לרשת

Read More