logo-mini

Blog

  Tag Archives for גבר

כשהצילום הוא יותר מצילום עירום

האם צילומים יכולים לקרב אדם אל האמת הפנימית המודחקת שלו? לפעמים כן. סיפור על פנטזיות מצולמות שהובילו אדם להתחבר לאמת שלו.

Read More

העירום של הנפש – משחק החיים

מילים שכתב גבר שהצטלם בעירום (פיסי ונפשי) בסטודיו אקספוז, על החויה שעבר בסטודיו במהלך הצילומים ועל התובנות שאחרי…

Read More

עירום גברי בסטודיו אקספוז

סשן צילום גבר עירום בסטודיו אקספוז – תמונות עירום גברי.

Read More