logo-mini

פרטיות ודיסקרטיות בצילומים בסטודיו אקספוז

פרטיות מובטחת - צילומים דיסקרטיים בסטודיו אקספוז

סטודיו אקספוז מתמחה בצילומי עירום וארוטיקה המתאפיינים בחשיפה גבוהה, הן של הגוף והן של עולמם האינטימי של המצולמים; עולם של פנטזיות, יצרים ואף סודות. כיוון שלקוחות הסטודיו הינם אנשים פרטיים המגיעים להצטלם באופן פרטי, אני רואה זאת כחובה בסיסית להגן על פרטיות לקוחותיי.
הלקוחות המגיעים אליי להצטלם בסטודיו אקספוז מבינים שהסטודיו הינו עסק ותיק, הגון ומקצועי, המתמחה בתחום צילום העירום ויודעים שפרטיותם מובטחת, גם לאחר שהצטלמו באקספוז.

לקוחותיי בסטודיו אקספוז מגיעים מכל חתך אפשרי באוכלוסיה: חלקם אנשים אנונימיים, אחרים מוכרים בציבור. חלק מהמצולמים של אקספוז ליברלים מאוד וקיים מיתאם גבוה בין אורח חייהם היומיומי לבין אופי הצילומים שלהם בסטודיו, אחרים מגיעים מקהילות שמרניות (לרבות דתיים ואף חרדים) ובעולמם היומיומי לא מקובל – לפחות על פני השטח – להתערטל מול המצלמה. מבחינתי אין זה משנה כלל מי המצולמים שלי, כיוון שבכל הנוגע לפרטיות חשוב לי שלקוחותיי יידעו שמה שקורה בסטודיו נשאר בסטודיו.

מה קורה עם התמונות לאחר הצילומים:
הדבר נתון לבחירתכם כפי שתסומן בכתב ובחתימתכם בטופס:
אפשרות ראשונה: הקבצים יימחקו לחלוטין מיד בתום הסשן. 
המשמעות: העותק היחיד נמצא אצלכם. אין גיבוי, אין אפשרות עריכה ללא העברת הקבצים הנבחרים אליי.
אפשרות שנייה: יישמר אצלי עותק של הקבצים כולל אישורכם לפירסום תמונות בטשטוש זהותכם.
המשמעות: אתם מאפשרים לי לבחור מספר תמונות מהסשן, לטשטש זהות (פנים, קעקועים וכו') ולפרסם באתר שלי או ברשתות החברתיות וכו'. הקבצים נשמרים על גבי דיסק מוצפן ומוגן בסיסמה חזקה, ופתיחת הדיסק מתבצעת אך ורק במחשב שאינו מחובר לרשת (לא אינטרנט ולא רשת פנימית; מחשב stand alone)

כאמור האפשרויות הנ"ל נתונות לבחירתכם.
אני מצדי מקפיד תמיד לראות את פרטיותכם לנגד עיניי.

אם יש לכם שאלות נוספות בנוגע לפרטיות ודיסקרטיות בסטודיו אקספוז, צרו איתי קשר במייל או בטלפון. אשמח להשיב על כל שאלה.
שלכם, רון.